Rapport: 75 % av utvecklarna indikerar att deltagande i API-ekonomi √§r “h√∂gsta prioritet”

Rapport: 75 % av utvecklarna indikerar att deltagande i API-ekonomi är


Enligt en färsk rapport från RapidAPI angav en majoritet (75,5 %) av utvecklarna att deltagande i API-ekonomin är en högsta prioritet för deras organisation nu eller inom en snar framtid, upp från 58 % 2020.

Behovet av en sammanhållen API-strategi fortsätter att växa i takt med att företag prioriterar digitala transformationsinsatser. Att utnyttja API:er för att driva innovation är en avgörande faktor för organisationer, och understryks av rapportens resultat att 90,6 % av utvecklarna kommer att använda API:er mer eller likadant 2022 som de gjorde 2021.

Rapporten fann att bristen på talang för utvecklare kommer att fortsätta att ha en inverkan på företag som går in i 2022. Utvecklare nämnde bristen på ingenjörer eller teammedlemmar som den största utmaningen för 2022 (56,8 %), och 54 % av utvecklarna är öppna för att byta jobb .

Rapporten tittade ocks√• p√• utvecklarnas preferenser n√§r det kommer till programmeringsspr√•k och verktyg. √Ąven om JavaScript forts√§tter att vara det mest anv√§nda (71,6 %) och f√∂redragna (51,9 %) programmeringsspr√•ket, kom TypeScript f√∂r f√∂rsta g√•ngen in i b√•de de fem mest anv√§nda (19,5 %) och de fem mest f√∂redragna (12,1 %). Antalet utvecklare som anv√§nder REST- och SOAP-API:er i produktionen minskade n√•got under 2021 (minskning med 3,7 % respektive 1,4 %) d√• antalet utvecklare som anv√§nder GraphQL och Async API:er √∂kade.

“The State of APIs Developer Survey 2021” inkluderade svar fr√•n mer √§n 2 200 individer fr√•n 130 l√§nder och fr√•n olika roller, med en majoritet av respondenterna som rapporterade att mjukvaruutveckling √§r en del av deras jobb eller utbildning.

Läs hela rapporten från RapidAPI.

VentureBeats uppdrag ska vara ett digitalt stadstorg för tekniska beslutsfattare att få kunskap om transformativ företagsteknik och handla. Läs mer om medlemskap.